Böcker och skrifter

Sedan 1988 har Den Nya Välfärden presenterat konkreta förslag för ett företagarvänligare Sverige och för en ny välfärd. Hittills har vi publicerat ett femtiotal skrifter. Uppvaktningar, seminarier och konferenser arrangeras för att åstadkomma så stor förståelse som möjligt kring våra idéer.

Företagarombudsmannen verkar genom att uppmärksamma konkreta, verkliga exempel på brister i företagarklimatet. Sedan starten har mer än hundra utredningar avgjorts.

Konkurrenskommissionen utreder och bedömer ärenden där skattepengar använts på ett sätt som snedvrider konkurrensen. Sedan starten har 500 ärenden utretts.

Den Nya Välfärden har inom ramen för Medborgarnas Offentliga Utredningar (MOU) publicerat färdiga forsknings- och utredningsförslag om hur vi tycker att det borde se ut i Sverige. Den nya politiken presenteras oftast med förslag till såväl lagändring som finansiering. Kortfattat kan man säga att MOU kan ses som ett fristående alternativ till Statens Offentliga Utredningar (SOU).

Böcker utgivna av Den Nya Välfärden:

Fortsatt domstolstrots – 9 av 10 myndigheter struntar i dom om ogiltighet av avtal (2016)
Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen (2015)
Vi tror på den vanliga människan – Den Nya Välfärdens historia (2014)
Utanförskapets karta – en uppföljning av Folkpartiets rapportserie (2014)
Min oro (2014)
Ingen insyn – 89 procent av kommunerna bryter mot lagen (2014)
Vadå privatliv? – Om det framväxande övervakningssamhället (2013)
Den övermodiga beskyddaren (2012)
Skatteprocessen – Vad varje företagare bör veta (2012)
Storebror på Facebook (2011)
Sex feministiska myter (2011)
Skatteprocessen hotar rättssäkerheten (2011)
Arbetslöshetens rätta ansikte (2010)
Låt dem inte komma undan (2010)
Trovärdig solidaritet (2010)
Bara företagare skapar riktiga jobb (2009)
Kommunala bolag – laglöst land (2009)
Storebror tar fram munkavlen (2009)
Hälso- och sjukvårdsföretagsmodellen (2009)
Guds tredje strategi – ska Han lyckas den här gången? (2008)
Olagligt billigt – kommunala underprisförsäljningar (2008)
Nytta för pengarna (2008)
Regeringen har fel om arbetsrätten (2008)
Integritetens lilla röda (2008)
Förenkla reglerna för småföretagare (2007)
Den stora obalansen (2007)
Värsta krånglet (2007)
Varför straffa den som gör rätt? (2007)
Mansförtryck och kvinnovälde (2007)
Fullt fokus på företagare (2007)
Med storebror i byxfickan (2007)
Nya beska droppar (2006)
Med storebror i uppfinnarverkstan (2006)
Med storebror i baksätet (2006)
Ole, dole arbetslös (2006)
Var tredje får inte vara med (2006)
Hur hög är arbetslösheten, egentligen? (2006)
Ge de arbetslösa en chans (2006)
Det blir som vi säger (2005)
Jobbet är att mata puman (2004)
Slopa fåmansbolagsreglerna (2003)
Beska droppar (2002)
Skärp dig Svensson (2002)
Sveriges två gränser (2000)
Personvalsparti – bot för trötta partier (1999)
Berättelsen om jobben  (1996)
Baksmällan – förutsättelser för politisk tillnyktring (1995)
Molnstoden – En vision för svenska folket (1994)