Regeringen har fel om arbetsrätten

Reg-har-fel-Omslag-lagRegeringen anser att arbetsrätten inte är något allvarligt problem för svenska företagare och därför inte heller för sysselsättningen och företagarklimatet. I en ny rapport presenterar Den Nya Välfärden resultaten av ett antal djupintervjuer med svenska företagare, genomförda av Karl-Olov Arnstberg, professor i etnologi. Här är några av slutsatserna:

• 80 procent av de intervjuade företagarna hade haft problem med arbetsrätten eller underlät att anställa för att inte få sådana problem.
• Företagarna anser att arbetsrätten skapar risker som är omöjliga att kalkylera.
•Vidare menar de att arbetsrätten är svår att förstå eftersom den inte följer gängse uppfattningar om rättvisa, rimlighet och fair play.

Karl-Olov Arnstberg bedriver samhällsorienterad forskning. Han senaste bok heter ”Svenska Tabun” och under 2008 ger han ut ”Sverige och invandringen”.

En modernare arbetsrätt behövs

Den Nya Välfärden har sedan länge ett färdigt förslag till en helt ny arbetsrätt. Det förslaget gäller fortfarande. På kort sikt bör regeringen genomföra följande förändringar:

• Förläng provanställningen
• Förkorta sjuklöneperioden till en vecka
• Inför ytterligare en karensdag
• Gör det lättare att säga upp personal av personliga skäl

Titel: Regeringen har fel om arbetsrätten – företagarnas egen uppfattning
Författare: Karl-Olov Arnstberg
Format: A 5, 16 sidor
Utgiven: maj 2008
Läs rapporten som PDF

Läs hela intervjurapporten här

Beställ rapporten (Gratis): bestall@dnv.se