Vi tror på den vanliga människan

Sommaren 1988 berättade samhällsentreprenören Patrik Engellau att han skulle starta en ”gerillarörelse” som skulle arbeta för att medborgarna fick mer makt och lägre skatter.
Denna tanke- och handlingssmedja fick namnet Den Nya Välfärden.Omslag Vi tror på den vanliga människan

Sedan 1988 har Den Nya Välfärden publicerat ett 60-tal skrifter, däribland 25 rapporter av Medborgarnas Offentliga Utredningar. Kundvalsmodellen och olika pengsystem har utvecklats, skolpengsystemet infördes med Den Nya Välfärdens hjälp i Sveriges första skolpengskommun. Därtill har rader av andra aktiviteter bedrivits. Konkurrenskommissionen har behandlat över 700 ärenden. Företagarombudsmannen har drivit rader av processer som i många fall har haft stor betydelse för berörda företag och som har skapat ny rättspraxis. AktieTorget har grundats för att underlätta kapitalanskaffningen för mindre företag.

Remissvar har avlämnats. Opinionsmätningar har gjorts. Annonser har publicerats. Möten har arrangerats. Politiker och myndigheter har kontaktats. Debattartiklar har skrivits. SMS-kampanjer har genomförts. Bloggar har lagts ut.

I denna bok berättar skriftställaren Anders Johnson om vad Den Nya Välfärden har åstadkommit under ett drygt kvartssekel för att göra Sverige till ett mer företagarvänligt land.

Titel: Vi tror på den vanliga människan
Författare: Anders Johnson
Format: Pocket, 133 sidor
Utgiven: 2014
Läs boken som PDF
Klicka här för att beställa boken.
Pris: 159 kronor (inklusive moms, exklusive porto)