Konkurrenskommissionen

Pär CronhultKonkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som startades av Stiftelsen Den Nya Välfärden 1994.
Expertgruppen utreder och bedömer anmälningar om att skattepengar använts på sådant sätt att konkurrensen snedvrids.

Sedan starten har över 650 ärenden utretts. Utredningarna sorterade på år finns här.

Vem som helst kan anmäla ärenden till kommissionen. Uppgift om vem som anmält ett ärende är alltid hemlig. Expertgruppen genomför utredningar kostnadsfritt.

Vill du anmäla ett fall?
Kontakta Pär Cronhult, chefjurist och
föredragande i Konkurrenskommissionen.

Du når honom på:

Telefon:  073-326 44 00
E-post: kko@dnv.se