Ole, dole arbetslös

faximil_oleArbetslösheten bland unga ligger, enligt den officiella statistiken från SCB, på drygt 10 procent. Men enligt en rapport från Den Nya Välfärden, ligger den verkliga arbetslösheten bland unga snarare på knappt 30 procent. Rapporten är skriven av Esra Karakaya.

Titel: Ole, dole, arbetslös – nästan 3 av 10 ungdomar 16-24 år saknar jobb
Författare: Esra Karakaya
Format: A5, 21 sidor
Utgiven: 2006
Läs rapporten som PDF
Beställ rapporten (gratis):bestall@dnv.se