Ny rapport: Fortsatt domstolstrots

Varje år upphandlar svenska myndigheter för omkring 600 miljarder kronor. Det kan röra alltifrån mindre inköp till stora byggprojekt.

För att motverka korruption och garantera att medborgarnas skattemedel används på ett effektivt sätt är upphandlingsprocessen reglerad i lag. Trots detta stDomstolstrotsruntar många myndigheter i lagen, för att sedan också låta bli att följa det som domstolarna beslutar.

Att svenska myndigheter struntar i lagen är inget nytt fenomen. EU har länge varit väl medveten om problemet och hade förhoppningen att det skulle bli bättring när regelverket reformerades 2010. Denna rapport visar att så tyvärr inte har blivit fallet.

Den Nya Välfärdens jurister har granskat samtliga aktuella domstolsavgöranden och följt upp myndigheternas arbete för att se huruvida de har anpassat sig efter domstolarnas domar och beslut. Resultatet är talande. Hela 9 av 10 myndigheter väljer att inte rätta sig efter domstols beslut.

I rapporten presenteras därför förslag på möjliga åtgärder för att komma tillrätta med myndigheternas lag- och domstolstrots.

Juristerna Pär Cronhult och Viktor Robertson har skrivit en debattartikel om rapporten i Dagens Industri.

Titel: Fortsatt domstolstrots – 9 av 10 myndigheter struntar i dom om ogiltighet av avtal
Författare: Pär Cronhult och Viktor Robertson
Format: Pocket, 45 sidor
Utgiven: 2016
Läs boken som PDF
Klicka här för att beställa boken.

——————————————————————————————–

En fullständig sammanfattning av källmaterialet kommer att publiceras inom tid. De huvudsakliga källorna är dessa:

Kronofogdemyndighetens beslut

Förvaltningsrättens dom (12388-15)

Förvaltningsrättens beslut (6534-15)