Kommunala bolag – laglöst land

Laglöst land

Rapporten pekar på att ett antal svenska kommuner nästan på ett medvetet sätt ingår olagliga avtal.

Genom att bolagisera verksamheter undviker kommunpolitiker insyn och kontroll. Endast ett fåtal bolag följer grundlagens reglering om handlingsoffentlighet. Att de kommunala bolagen inte gärna delar med sig av information om den egna verksamheten visar också den journalistundersökning som ingår i rapporten. När kommunala bolag bryter mot lagen snedvrids konkurrensen. Drabbas gör små- och medelstora företag som inte får konkurrera på lika villkor. I rapporten presenteras fyra förslag till åtgärder som vi bedömer skulle främja näringslivet och företagarklimatet.

•Inför en möjlighet i kommunallagen att överklaga beslut av kommunala bolag
•Lagstifta om ansvar för brott mot kommunallagen
•Lagstifta om krav på diarieföring för kommunala bolag
•Lagstifta om krav på offentlighets- och sekretessansvarig i kommunala bolag

Rapporten är skriven av Mårten Hytner och Micha Velasco, jurister vid Den Nya Välfärden.

Titel: Kommunala bolag – laglöst land
Författare: Mårten Hyltner, Micha Velasco
Format: A 5, 48 sidor
Utgiven: oktober 2009

Läs rapporten som pdf

Beställ rapporten (gratis): bestall@dnv.se