Nyheter

 • Företagarkravet: Sänk el- och bränslepriserna!

  Regeringen lyssnade på vårt tidigare Företagarkrav och införde elstöd till privatpersoner. Men vi är inte nöjda. Vi kräver Sverigepriser på el, att reduktionsplikten avskaffas och att bränslepriset sänks med fem kronor litern.

 • Den Nya Välfärdens tidning släpps idag!

  Idag släpps Den Nya Välfärdens tidning. Den speglar vårt arbete för ett bättre företagarklimat och en ny samhällsmodell. Läs den här.

 • Västerås struntade i konkurrensupphandling men ändrade sig.

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Västerås kommun för att besluta teckna avtal direkt med ett privat företag i strid mot upphandlingsbestämmelserna.

 • Region Västernorrland ingår koncessionsavtal i strid mot lagen.

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Region Västernorrland för att förlänga ett koncessionsavtal i strid mot upphandlingsbestämmelserna.

 • Arvidsjaur ställde snedvridande upphandlingsvillkor i strid mot lagen.

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Arvidsjaurs kommun för att vid upphandling av skolskjuts ställt villkor som endast kommunens redan befintliga leverantör kan uppfylla.

 • Storfors kommun beslutade om mångmiljonstöd i strid mot lagen.

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Storfors kommun för att ha beslutat ge stöd på omkring 16 miljoner kronor till ett privat företag.

 • Alingsås kommun köpte sopmaskin i strid mot lagen.

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Alingsås kommun för att ha beslutat köpa en gatusopmaskin direkt från ett privat företag, utan föregående konkurrensupphandling.

 • Vi annonserar i Expressen, Kvällsposten och GT

  Den Nya Välfärden kräver följande: skatterna på bensin och diesel bör sänkas med åtminstone fem kronor och reduktionsplikten bör avskaffas. Ett pristak på 18 kronor per liter bensin och diesel bör införas för att skapa långsiktig trygghet, låg inflation och sund konkurrens. Kärnkraften bör byggas ut i syfte att göra hela Sverige självförsörjande på el under årets alla dagar. Elnäten behöver rustas upp och dimensioneras efter framtidens elbehov. Elskatterna bör sänkas till en nivå som garanterar att svenska företag överlever och frodas, även i turbulenta tider och i konkurrens med andra länder.

 • Företagarkravet: Energikrisen måste åtgärdas nu!

  De höjda bränslepriserna gör att småföretagare, åkerier och lantbrukare går på knäna. Den elintensiva industrin tvingas skrota expansionsplaner på grund av elbrist. Energikrisen kostar Sverige tusentals jobb och hotar på sikt vår ställning som rik industrination.

 • Eda kommun kritiseras för att ha direktupphandlat konsulttjänster i strid mot lagen.

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Eda kommun för att ha direktupphandlat konsulttjänster till ett högre värde än vad lagen medger.

 • Region Jämtland Härjedalen köpte IT-system i strid mot lagen.

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Region Jämtland Härjedalen för att ha köpt ett system för trafikplanering av särskild kollektivtrafik utan konkurrensupphandling.

 • Region Stockholm har tecknat olagliga evighetsavtal för testning av Covid-19

  I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens-kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Region Stockholm för att ha begränsat konkurrensen genom att teckna olagliga evighetsavtal för Covid-19- testning.