Medborgarnas Offentliga Utredningar

Den Nya Välfärden har inom ramen för Medborgarnas Offentliga Utredningar (MOU) publicerat färdiga forsknings- och utredningsförslag om hur vi tycker att det borde se ut i Sverige. Den nya politiken presenteras oftast med förslag till såväl lagändring som finansiering. Kortfattat kan man säga att MOU kan ses som ett fristående alternativ till Statens Offentliga Utredningar (SOU).

MOU 2010:1 Trovärdig solidaritet? – försvaret och solidaritetsförklaringen

MOU 2000:1 Sveriges två gränser – om invandrarpolitiken och hur den kan förbättras

MOU 1999:1 För Sverige – på tiden!

MOU 1998:1 Samhällsmoral i praktiken

MOU 1997:1 Entreprenören i högsätet

MOU 1996:2 Kommunala företag – hot mot demokrati och fri konkurrens

MOU 1996:1 Den Nya Arbetsrätten

MOU 1995:3 Järntrianglar – förnyelsens fiende nummer ett

MOU 1995:2 Irrfärdens slut

MOU 1995:1 När folkhemmets barn blivit vuxna

MOU 1994:1 HSF-modellen – patientmakt, kostnadeffektivitet i en ny sjukvårdsstruktur

MOU 1993:2 Charta Nova – politik för entreprenörskap och nya jobb

MOU 1993:1 Barnomsorgen enligt kundvalsmodellen

MOU 1992:2 Hälso- och sjukvård för 2000-talet

MOU 1992:1 Eget val i äldreomsorgen

MOU 1991:6 Hur man säljer allmännyttehus

MOU 1991:5 På egna ben

MOU 1991:4 Skolpeng hösten 92

MOU 1991:3 Självständiga kommuner

MOU 1991:2 Sänkt skatt för en ny välfärd

MOU 1991:1 Företagsamhetens förutsättningar

MOU 1990:3 En marknad för bostäder åt alla

MOU 1990:2 Medborgarnas miljömanifest

MOU 1990:1 Minska statsskulden – Sälj tillgångar

MOU 1988:1 En ny grundlag