Vadå privatliv?

Ny Vadåprivatliv-omslag-low-page-0Växer ett övervakningssamhälle fram på bekostnad av vår frihet och demokratiska rättigheter?

Debattören och författaren Pär Ström redogör i denna bok hur vi påverkas av att vår integritet kränks, inte minst i skenet av den senaste tidens avtäckande av den globala signalspaningen.

I boken beskriver Pär Ström hur människor, samhälle och näringsliv påverkas av NSA:s övervakning och förklarar varför integritetsfrågan dött i svensk debatt. På ett pedagogiskt och överskådligt sätt går han igenom metoderna för övervakning och presenterar åtgärder som läsaren själv kan genomföra för att skydda sig.

För att åskådliggöra hotet i den nya teknikens möjligheter till total övervakning har han målat upp ett scenario där en privatperson blir utsatt för trakasserier via den nya tekniken.

– Att de flesta länder ägnar sig åt signalspaning presenterade jag redan för 10 år sedan.  I dag ser vi dock att även privatpersoner med enkla medel kan få inblick i andra människors liv. Integritetsfrågor måste komma högre upp på dagordningen, något som jag hoppas åstadkomma med denna bok, säger Pär Ström
”Vadå privatliv” tar upp de frågor som politiker och medborgare borde ställa. Frågor som alltmer kommer att prägla debatten om våra grundläggande demokratiska rättigheter.

Titel: Vadå privatliv? – Om det framväxande övervakningssamhället
Författare: Pär Ström
Format: Pocket, 117 sidor
Utgiven: 2013
Läs boken som PDF
Klicka här för att beställa boken, 79 kr (inklusive moms, exklusive porto)