Arbetslöshetens rätta ansikte

Omslagsbild_arbetsloshetens_ratta_ansikte2006 presenterade Den Nya Välfärden en studie om arbetslösheten som genomförts av Esra Karakaya. Den visade att den verkliga arbetslösheten var betydligt större än vad de officiella siffrorna angav. Sedan dess har en del hänt och Patrik Engellau har i den här skriften sammanställt de senaste siffrorna. Den verkliga arbetslösheten i Sverige är i dag 17,2 procent, vilket är mer än dubbelt så mycket som den officiella siffran på 8,3 procent. Det innebär att 830 000 personer befinner sig i utanförskap.

Titel: Arbetslöshetens rätta ansikte

Författare: Patrik Engellau

Format: PDF, 21 sidor

Utgiven: 2010

Läs boken på skärmen