Olagligt billigt – kommunala underprisförsäljningar

bildolagligt0002Svenska kommunpolitiker slumpar bort fastigheter och mark för att gynna enskilda näringsidkare. I vissa fall säljer kommunerna till underpris trots ett högre anbud från ett annat företag, i andra fall bryr man sig inte ens om att värdera marken.

Rapporten Olagligt billigt tar upp ett antal aktuella fall som pekar på ett utbrett kommunalt lagtrots. Olagliga fastighetsaffärer snedvrider konkurrensen och försämrar företagarklimatet samtidigt som kommuninvånarna går miste om miljontals kronor.

I ett uppmärksammat fall har Sverige fällts i EU-kommissionen för otillåtet statsstöd när Åre kommun sålde mark till Konsum Jämtland för 2 miljoner kronor trots att konkurrenten Lidl hade bjudit 6,6 miljoner kronor. Beslutet är principiellt viktigt både för skattebetalarna och för företagarklimatet i Sverige eftersom det blir svårare för kommunerna att mygla med underprisförsälningar och gynna utvalda företag.

Även Gotlands kommun har anmälts till EU-kommissionen för att ha sålt fastigheten Björkhaga för 2 miljoner kronor trots att en värdering fanns på 6 miljoner kronor.

Titel: Olaglig billigt
Författare: Mårten Hyltner, Micha Velasco
Format: A 5, 30 sidor
Utgiven: juni 2008
Läs rapporten som PDF