Integritetens lilla röda

Lilla_RodaSå kan övervakning skada människor – argumentsamling för storebrors kritiker

Pär Ström tar i sin senaste skrift, ”Integritetens lilla röda”, upp frågan om digital övervakning och personlig integritet på ett sätt som sällan kommer fram i mediarapportering och samhällsdebatt. Bland annat tar den upp exakt på vilket sätt som alltför långtgående övervakning är skadlig för medborgarna.

Ur innehållet:

1. Vad är det för fel med övervakning?
Sex konkreta risker för medborgarna med en alltför långtgående digital övervakning. Övervakningslagarnas ställning gentemot de mänskliga rättigheterna diskuteras.

2. Databasers inneboende problem.
Sex egenskaper som alla databaser lider av som ökar integritetsriskerna med digital övervakning.

3. Vilken övervakning är mest integritetskänslig?
En modell för hur de olika övervakningsformerna kan analyseras med avseende på hur farliga de är för den personliga integriteten.

4. Drivkrafter bakom övervakningsvågen.
Vad är det egentligen som ligger bakom den väldiga tillväxten hos ”storebrors” tuppkam på senare tid?

5. Maktförskjutningen och undersåtefieringen.
Om den förändring i maktbalansen mellan stat och medborgare som vi är inne i.

6. Storebrors vanligaste argument bemöts.
Sju av de vanligaste argumenten som brukar användas för att försvara långtgående övervakningsåtgärder bemöts.

7. Ett politiskt paket för integritetsskydd.
Ett antal åtgärder som skulle kunna vidtas politiskt för att ge integriteten ett reelt skydd.

8. Så tipsar du en journalist anonymt.
En lista på sju åtgärder som bör vidtas av den som vill ringa ett samtal och vara helt säker på att inte lämna några elektroniska fotspår efter sig.

Titel: Integritetens lilla röda
Författare: Pär Ström
Format: A 5, 48 sidor
Utgiven: maj 2008

Läs rapporten som PDF

Lyssna till rapporten som MP3

Beställ rapporten (gratis): bestall@dnv.se