Trovärdig solidaritet?

Framsida_Trovardig_solidaritetSveriges försvar är inte vad det har varit. Precis som stora delar av resten av världen har vi nedrustat. Nu ligger vi på en nivå där det skulle ta tre år för armén att mobiliseras att jämföras med Finland som behöver en månad.

I det här läget utfärdar Sveriges riksdag en solidaritetsförklaring som innebär att Sverige, på ett annat EU-lands begäran, bland annat ska kunna skicka förtrupp för att försvara landet tills trupper från EU och NATO hinner anlända. Detta är minst sagt ett långt steg från Sveriges tidigare fasta förankring vid neutralitets- och alliansfrihetspolitiken.

Det rimmar illa att höja ambitionerna och samtidigt undergräva försvarets möjligheter att uppfylla dessa ambitioner. I boken diskuterar Bo Hugemark och Johan Tunberger hur man kan överbrygga klyftan mellan ord och handling och hur man bäst kan förankra de nya planerna hos medborgarna.

Författare: Bo Hugemark och Johan Tunberger
Format: Pocket, 81 sidor
Utgiven: 2010
Läs rapporten på skärmen
Beställ boken, 100 kronor (inklusive moms, exklusive porto)
E-post: bestall@dnv.se