Låt dem inte komma undan – tio viktiga frågor till Sveriges politiker

Framsida_Lat_dem_inte_komma_undan_litenUngefär 1970 var Sverige det fjärde rikaste landet i världen. Sedan dess har det gått stadigt nedåt på många områden, från skolresultat till BNP per capita. I boken behandlas övergripande frågor som till exempel vad politikerna ska göra åt att det finns förorter i storstäderna till vilka brandkår och ambulans måste åka med poliseskort för att undkomma stenkastning och sabotage.

Eller vad de ska göra åt att sysselsättningen i näringslivet har stagnerat sedan ett halvsekel tillbaka samtidigt som befolkningen vuxit med en tredjedel. Frågor som väljare har anledning att ställa till landets politiker, oavsett partitillhörighet.

Titel: Låt dem inte komma undan – tio viktiga frågor till Sveriges politiker

Författare: Patrik Engellau och Thomas Gür

Format: Pocket, 100 sidor

Utgiven: 2010

Läs boken på skärmen

Beställ boken, 100 kronor (inklusive moms, exklusive porto)

E-post: bestall@dnv.se