Opinionsundersökningar

Sedan 1999 har Stiftelsen Den Nya Välfärden regelbundet låtit genomföra opinionsundersökningar om företagarklimatet i Sverige. Undersökningen i september 1999 genomfördes av Demoskop. Från februari 2000 till augusti 2003 genomfördes undersökningarna av Temo. Sedan 2004 har undersökningarna genomförts av SKOP. Samma fråga har ställts alla gångerna.
Den senaste opinionsundersökningen om företagarklimatet finner ni här.
Alla opinionsundersökningar från Den Nya Välfärden finner ni här.

Nedan visas en sammanställning av allmänhetens (A) och företagarnas (F) svar i procent.

Kolumn A är allmänhetens och kolumn F är företagarnas svar. Svar i procent.
Mycket gynnsamt Gynnsamt Varken eller Ogynnsamt Mycket ogynnsamt Ej svar/vet ej
Datum: A F A F A F A F A F A F
Sep 99 4 7 28 5 24 22 25 39 8 21 12 6
Feb 00 2 3 32 24 22 12 24 34 7 26+ 13
Aug 00 4 3 32 20 25 26 23 31 5 18 10 2
Feb 01 4 3 32 28 27 15 22 28 7 22 9 4
Aug 01 2 1 29 23 25 22 27 37 6 16 6 16
Mar 02 1 4 26 18 33 33 21 35 7 10 12 0
Jan 03 1 2 19 6 28 29 29 33 8 29 14 2
Aug 03 2 4 22 16 26 18 31 39 6 17 14 6
Mar 04 1 18 14 38 21 33 46 9 19 2
Aug 04 2 17 10 34 34 35 39 11 17
Jan 05 1 1 19 19 33 25 38 40 8 15 1
Aug 05 2 1 16 13 34 25 35 46 12 14 1
Feb 06 2 <1 17 15 32 21 37 47 11 17 1 A
Aug 06 2 21 30 34 11 2
Sep 06 2 24 32 32 9 1
Mar 07 3 2 27 28 43 34 19 30 6 6 3 1
Sep 07 2 4 35 33 37 29 21 25 3 8 2 A
Mar 08 2 2 32 25 36 30 22 33 5 10 3 1
Sep 08 1 1 25 30 39 40 27 23 5 4 2 2
 Feb 09 <1 23 33 32 10 2
Maj 09 1 21 42 27 5 3
 Sep 09 2 33 33 23 7 2
 Mar 10 2 2 27 31 43 39 21 21 4 2 3 5
 Aug 10 2 2 31 38 39 36 21 20 2 3 5 1
 Mar 11 3 2 33 36 38 34 18 23 3 3 5 2
 Sep 11 3 1 30 29 39 36 20 25 4 7 4 1
 Mar 12 3 5 31 31 39 38 21 20 2 5 4 1
 Aug 12 3 2 31 29 44 36 13 25 2 5 6 3
 Feb 13 3 3 30 29 33 31 24 28 6 6 4 2
 Sep 13 3 2 29 34 37 38 22 24 4 2 6 1
 Mar 14 3 2 27 32 45 34 18 22 4 8 4 2
 Nov 14 2 1 25 23 40 35 25 30 4 9 5 2
 Mar 15 1 2 24 27 42 33 24 24 5 12 4 2
 Okt 15 3 3 23 20 36 33 23 28 6 13 9 3
Okt 16 4 25 40 21 7 2