Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen

Omslag UniversitetÖvergången från ett universitet där en mindre del av varje årskull studerade, till dagens massuniversitet som tar emot över hälften av av varje årskull har medfört att kvaliteten på många utbildningar är låg. Studenterna lägger i en del fall inte mer än tio timmar i veckan för att klara av vad som definieras av heltidsstudier. För att säkre ekonomin har lärare och institutioner tvingats sänka sina krav. Resultatet har blivit att allt för många examineras med svaga kunskaper.

De sex författarna till denna angelägna bok beskriver utveckling och orsaker till den allt sämre kvaliteten och pekar bland annat på hur synen på studiedisciplin och kunskap förändrats de senaste decennierna. I boken presenteras fler konkreta och genomförvara reformförslag. En nödvändig bok för alla som engagerar sig för en högre utbildningskvalitet.

”Extern betygsättning, som också föreslås, är klok och hindrar lärare att behöva sätta betyg på sin egen undervisningsförmåga.” Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet om Universitetsreform!

 

Titel: Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen
Författare: Anders Björnsson, Patrik Engellau, Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Jonas Nycander och Gösta Walin
Format: Danskt band, 106 sidor
Utgiven: 2015

Läs boken som PDF här
Klicka här för att beställa boken

Läs mer om seminariet vid boklanseringen här