Hur hög är arbetslösheten, egentligen?

hurhogararbetsloshetenOfficiell statistik döljer många grupper av arbetslösa, till exempel person som är förtidspensionerade av arbetsmarknadsskäl.
Denna rapport undersöker den verkliga arbetslösheten i befolkningen 20-64 år.
Syftet är att ge en realistisk bild av sysselsättningen i Sverige.
Esra Karakaya är 23 år och civilekonom från Handelshögskolan.

Titel: Hur hög är arbetslösheten egentligen?
Författare: Esra Karakaya
Format: A5, 32 sidor
Utgiven: 2006
Läs rapporten som PDF
Beställ rapporten (Gratis):bestall@dnv.se