Den stora obalansen

Omslag_Den_Stora_obalansenLagstiftaren har varit angelägen om att se till att anställda ska få trygghet och säkerhet, till stor del genom statens insatser, men också genom att arbetsgivarna ålagts att stå för en avsevärd del av de anställdas välfärd. Det är väl inte så konstigt, företagen är ju stora och starka medan de anställda är små och svaga. Företagen bör därför lätt kunna klara av de extra bördor som lagstiftningen må lägga på dem. Men för småföretagen ser verkligheten annorlunda ut.

En småföretagare har i allmänhet inte mer makt än sina anställda. Ofta har hon ingen stark ekonomi eller annan trygghet som hon kan dela med sig av till de anställda. Tvärtom har hon oftast bara en massa skyldigheter, skulder till banken och en massa arbete för familjen som blivit ogjort för att hon varit tvungen att jobba långt över en normal arbetsvecka i företaget.

I rapporten ”Den stora obalansen” hittar Du exempel på hur det ligger till, för det första när en anställd blir företagare, för det andra när företagaren skaffar sig en anställd.

Titel: Den Stora Obalansen
Författare: Patrik Engellau
Format: A4, 18 sidor
Utgiven: 2007

Läs rapporten som PDF