Värsta krånglet

Omslag_Varsta_KrangletDe viktigaste åtgärderna för att skapa ett bättre företagarklimat är att minska regelbördan. Men det verkar vara svårt att få bort krånglet. Varför är det så? Ingen vill ha krångel. Svenska företagare är uppenbarligen utsatta för vad de upplever som krångel. Situationen är snarlik i andra länder. Överallt klagar företagarna över regelbördan. Överallt talar politiker om behovet av avreglering. Överallt presenteras fina idéer om vad som skulle behövas, till exempel solnedgångslagstiftning, fler antikrångelkommissioner, ”one stop shops” där företagare på ett enda ställe kan hantera samtliga myndighetskontakter. Men ingenstans verkar det hända så mycket.

Mer om regelkrångel och hur vi ska få bort det kan Du läsa i rapporten Värsta krånglet

Titel: Värsta krånglet
Författare: Patrik Engellau
Format: A4, 12 sidor
Utgiven: 2007

Läs rapporten som PDF

Beställ boken (Gratis): bestall@dnv.se