Förenkla reglerna för småföretagare

Omslag_Forenkla_ReglernaRegeringen säger sig vilja minska företagens kostnader för regelkrånglet med 25 procent till 2010 och statliga myndigheter har fått i uppdrag att ta fram underlag för regelförenklingsåtgärder. Det är ju bra, men för att lyckas krävs att regeringen prioriterar frågan. Och då verkligen prioritera i ordets egentliga mening, att ge försteg åt regelförenklingsintresset.

Dessvärre verkar så inte vara fallet. Tvärtom, i de fall det finns ett konkurrerande intresse får regelförenklingsintresset nästan alltid stryka på foten. Till exempel finns reklamskatten fortfarande kvar trots att regeringen i fem års tid har prioriterat dess avskaffande. Med den inställningen kommer regeringen aldrig nå målet.

I rapporten kan du läsa några punktvis sammanfattade förslag till regelförenklingsåtgärder från Den Nya Välfärden baserade på våra kontakter med företagare runt om i landet.

Titel: Förenkla reglerna för småföretagare
Författare: Mårten Hyltner
Format: A4, 12 sidor
Utgiven: 2007

Läs rapporten som PDF