Ny rapport: ”Utanförskapets karta – en uppföljning av Folkpartiets rapportserie”

Mellan 2006 och 2012 växte antalet utanförskapsområden från 156 till 186. Antalet invånare i dessa områden ökade under samma period från 488 000 till 566 000 personer. Detta framgår i en ny rapport av tanke- och handlingssmedjan Den Nya Välfärden.

Mellan 2004 och 2008 publicerade Folkpartiet fyra rapporter med titeln ”Utanförskapets karta”. Syftet var att undersöka utanförskapets utveckling genom att räkna antalet svenska bostadsområden med låg förvärvsfrekvensOmslag UK tiltad och svaga skolresultat. Det visade sig att antalet sådana områden vuxit kraftigt från tre stycken år 1990 till 156 stycken år 2006. Folkpartiet kritiserade den socialdemokratiska regeringen för misslyckandet och garanterade att vända trenden om det kom till makten 2006.

Den Nya Välfärden har i rapporten ”Utanförskapets karta – en uppföljning av Folkpartiets rapportserie” följt upp hur det har gått med utanförskapet. Rapporten är skriven av fil dr Tino Sanandaji, som använt exakt samma metodik som Folkpartiet.

Statistiken som rapporten baseras på har hämtats från Statistiska centralbyrån. Den visar att klyftorna i Sverige ökat något. Mellan år 2006 och 2012 ökade förvärvsfrekvensen bland dem som inte bor i utanförskapsområden med 0,5 procentenheter till 78,8 procent. För boende i utanförskapsområden sjönk däremot förvärvsfrekvensen under samma period med 0,6 procentenheter till 50,1 procent.

– Folkpartiet förtjänar en eloge för sina noggranna studier, säger Patrik Engellau, ordförande i Stiftelsen Den Nya Välfärden. Men partiet var uppenbarligen övermodigt när det ”garanterade” att vända trenden. Det finns ingen anledning att tro att Folkpartiet inte haft goda ambitioner. Det borde mana inte bara Folkpartiet, utan även andra partier, till eftertanke. Dagens invandringspolitik verkar inte fungera hur kompetenta och välvilliga de politiker än må vara som hanterar den.

…………………………………………………………………………………………
Stiftelsen Den Nya Välfärden är en partipolitiskt oberoende tanke- och handlingssmedja.

Läs hela rapporten här.

Klicka här för att beställa boken.
Pris: Kostnadsfri

För mer information:

Patrik Engellau
Tel: 0707-679 500

Tino Sanandaji
Tel: 072-3230694

Adam Rydström
Kommunikationsansvarig Den Nya Välfärden
Tel: 08-545 038 15
adam@dnv.se