Hälso- och sjukvårdsföretagsmodellen

HSF_Bild_framsida_mindreHälso- och sjukvårdsföretagsmodellen, en kundvalsmodell som presenterar en helhetssyn på vården

Sedan 1990 har Den Nya Välfärden utarbetat förslag om hur medborgarna ska få mer att säga till om över sin konsumtion av offentligt finansierad välfärd, i huvudsak inom vård, skola och omsorg. I den här skriften behandlas hur kundvalsmodellen kan användas för ett heltäckande sjukvårds- och sjukförsäkringssystem.

Hälso- och sjukvårdsföretagsmodellen går igenom alternativet till det vårdsystem vi har idag. Vårt nuvarande system står under ökad ekonomisk press, saknar egentlig samordning och lider av misslyckade besparingsförsök och en stadigt försämrad kvalitet.

Grundtanken i HSF-modellen är att ett HSF inte bara ska tillgodose hälso-, sjukvård och läkemedel. Även sjukpenningen skulle helt eller delvis vara ett HSF:s ansvar. Att alla sjukvårdkostnader ligger samlade i samma penningpung gör att vi undviker problemen med att olika organisationer försöker skjuta över kostnaden på någon annan. Incitamentet för den enskilde läkaren blir att försöka hjälpa patienten att bli frisk.

Läs om hur HSF-modellen kan hjälpa Sveriges sjuka att få rätt vård samtidigt som den får Sveriges sjukvård på fötter igen.

Titel: Hälso- och sjukvårdsföretagsmodellen
Författare: Christopher Jarnvall
Format: A 5, 52 sidor
Utgiven: januari, 2009
Läs boken som PDF
Boken är tyvärr slutsåld