Varför straffa den som gör rätt?

OmslagvarforstraffadenHundratals svenska företagare har under 2007 drabbats av, eller fått veta att de kommer att drabbas av, miljösanktion-savgifter om 100 00 till 120 000 kr vardera. Märkligt nog handlar det inte om miljöbovar som släpper ut avfall i naturen, utan om företagare som inte visste att de skulle rapportera uppgifter om sin försäljning till Naturvårdsverket.
Företagarombudsmannen har utrett miljösanktionsavgifterna och upptäckt ett system där även den som försöker göra rätt straffas. Straffet är dessutom orimligt hårt.

I rapporten ”Varför straffa den som försöker göra rätt” beskriver Företagarombudsmannen Mårten Hyltner hur de problem som är förenade med nuvarande reglering. Företagarombudmannen presenterar konkreta förslag, bland annat ett skarpt lagförslag som enkelt åtgärdar de mest allvarliga bristerna i miljöbalkens reglering om miljösanktionsavgifter.

Titel: Varför straffa den som gör rätt
Författare: Mårten Hyltner
Format: A4, 12 sidor
Utgiven: 2007
Läs rapporten som PDF