Skatteprocessen – vad varje företagare bör veta

Omslag_skatteprocessen_ny_upplaga

Skatteverket är oberäkneligt. Plötsligt kan de se rött och kasta sig över företagare som på ibland otillräckliga grunder anses ha fuskat. Tusentals företagare råkar varje år illa ut för att Skatteverket vill statuera exempel. Det kan leda till obefogade konkurser och personliga tragedier. Inte nog med detta. Under de tre senaste åren har Företagarombudsmannen genomfört ett juridiskt experiment och i rapporten konstateras att förvaltningsdomstolarna spelar med och avgör mål till Skatteverkets fördel, samtidigt som de allmänna domstolarna avgör till företagarens fördel, i identiska ärenden. Företagare drabbas när myndigheter och domstolar inte är opartiska i sina ageranden och detta är en klar brist i ett rättssäkert samhälle.

Vi vill med rapporten arbeta för en rättssäkrare skatteprocess och vi ger även en del tips på vägen till Sveriges företagare.

Titel: SKATTEPROCESSEN – Vad varje företagare bör veta

Format: Pocket, 85 sidor

Utgiven: 2012

Ladda ner boken här (gratis)

Skatteprocessen – Vad varje företagare bör veta

Beställ boken, 100 kr (inklusive moms, exklusive porto)

bestall@dnv.se