Var tredje får inte vara med

rapport_vartredjeEnligt SCB är ”den öppna arbetslösheten” bland invandrare 10 procent. I verkligheten är det långt fler som är utan jobb.
Enligt rapporten ”Var tredje får inte vara med” från tankesmedjan Den Nya Välfärden är arbetslösheten bland invandrare (utrikes födda) knappt 30 procent.
Och det är fler män än kvinnor bland invandrarna som är drabbade.
Författare till rapporten är Esra Karakaya, 23 år och civilekonom från Handelshögskolan. Hon är själv kurd och kommer från Turkiet.

Titel: Var tredje får inte vara med – en studie om arbetslösheten bland invandrare
Författare: Esra Karakaya
Format: A5, 24 sidor
Utgiven: 2006
Läs rapporten som PDF
Beställ rapporten (gratis): bestall@dnv.se