Personvalsparti – bot för trötta partier

PersonvalspartiAnser du att partisystemet är föråldrat? Skulle du vilja se en förnyelse av demokratin i Sverige? Tror du på personval?

Om du svarar ja eller kanske, är det här boken för dig. Sveriges nya personvalsregler är utmärkta. Problemet är att partierna inte vill tillvarata de nya möjligheterna som erbjuds. Politiken är alldeles för viktig för att överlåtas åt politiker. Det bör råda ett slags politikens näringsfrihet, så att alla hugade medborgare utan alltför stor ansträngning ska kunna etablera sig som kandidater. En illustration kan vara romaren Cincinnatus, som lämnade plogen för att bli beslutsfattare i staten och sedan återgick till plogen efter förrättat värv.

Författare: Tommy Adamsson, Patrik Engellau, Gunnar Fröroth, Stig-Björn Ljunggren,
Håkan Lundgren, Lorentz Lyttkens, Britt Mogård och Anders Röttorp.
Läs boken som pdf. 
Beställ Personvalsparti , 20 kronor (inkl. moms 6%) + porto
Adress: Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm
Telefon: 08-545 038 10
Fax: 08-611 35 62
E-post: bestall@dnv.se