Berättelsen om jobben

berättelsen om jobbenDrömmar, dygder, konkurrens och lönsamhet, det är vad som behövs för att nya jobb ska skapas. Med hjälp av sju liknelser förklaras ekonomins fundamenta. Du har aldrig fått en sådan lektion i nationalekonomi och samhällslära.

Titel: Berättelsen om jobben (77 sidor)
Författare: Patrik Engellau
Utgiven: 1996
Beställ Berättelsen om jobben , 20 kronor (inkl. 6% moms) + porto
Adress: Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm
Telefon: 08-545 038 10
Fax: 08-611 35 62
E-post: bestall@dnv.se