Ge de arbetslösa en chans

faximil_avgiftHalv arbetsgivaravgift ger 150 000 nya jobb!

Enligt rapporten Ge de arbetslösa en chans, skulle en halvering av arbetsgivaravgiften ge 150 000 nya jobb. De tre författarna är nationalekonomer.

Titel: Ge de arbetslösa en chans – 150 000 nya jobb genom halverade arbetsgivaravgifter
Författare: Jan Herin, Ulf Jakobsson och Anders Rydeman
Format: A4, 53 sidor
Utgiven: 2006
Läs rapporten som PDF
Beställ rapporten (Gratis): bestall@dnv.se