Skärp dig Svensson

skarp_dig_svenssonMed deklaration om de medborgerliga skyldigheterna

Överheten anser att svenskarna mest består av svaga grupper. Överheten betraktar sig själv som medborgarnas herde och medborgarna som får. De medborgare som till äventyrs inte är får är i stället vargar. Medborgarna själva har en annan uppfattning.
Läs vår Temo-undersökning: tabeller och text

Författarna tycker som medborgarna. Det behövs en ny människosyn i politiken. Medborgarna får en uppsättning nya skyldigheter. I boken presenteras för första gången Deklarationen om de medborgerliga skyldigheterna.

Författare: Patrik Engellau, Dick Erixon, Tove Lifvendahl, Lorentz Lyttkens, Peter Olsson och Anders Röttorp.
Utgivningsår: 2002
Format: Pocket 143 sidor
Läs boken som PDF