På egna ben

mou91_5Författare: G Rune Berggren (red)

Här visas på hur organisationsstödet kan reformeras. Detta har två syften. Dels att stärka föreningslivets oberoende, och dels att begränsa de statliga utgifterna för föreningsstödet.