Självständiga kommuner

mou91_3Författare: Patrik Engellau (red)

Medborgarna kan få mer att säga till om i sina egna kommuner. Kvaliteten på den kommunala service blir högre när medborgarna och inte statliga regler, bestämmer hur den ska produceras.