Samhällsmoral i praktiken

mou98_1Författare: G Rune Berggren

Boken diskuterar vikten av att de högsta organen i stat och kommun utgör förebilder för all verksamhet inom samhället och vilken inverkan detta har på samhällsmoralen. Bokens analys visar att det finns åtskilliga brister i detta avseende och diskuterar olika vägar att komma tillrätta med bristerna.

Antal sidor: 94