Irrfärdens slut

mouifgrbFörfattare: G Rune Berggren, Thomas Idergard, Sofia Johansson
och Hans Åström Eklind

I boken diskuteras ändringar i grundlagen för att begränsa riksdagens finansmakt. Ändringarna syftar till krav på balans i statens löpande utgifter i förening med begränsningar i rätten att beskatta medborgarna. Lång erfarenhet har här kunnat förenas med ung framtidstro.