Medborgarnas Miljömanifest

mou90_2Författare: Lars Bern, Britt Marie Bertilsson, Patrik Engellau, Sigvard Höggren, Staffan Michelson, Ulric Müllern-Aspegren och Nils Möller

Här presenteras ett förslag till en helt ny miljöpolitik. En politik som bygger på medborgarengagemang och på företagens miljöintresse.