Kommunala företag – hot mot demokrati och fri konkurrens

mou96_2Författare: G Rune Berggren, Per A Hallerby och Inger Ridderstrand-Linderoth

Kommunala bolag bör avvecklas och det bör vara förbjudet att skapa nya, den slutsatsen kommer författarna fram till efter en noggrann genomgång av de kommunala bolagen och kommunallagen, konkurrensen, demokratin och etiken.

Antal sidor: 72