Skolpeng hösten 1992

mou91_4Författare: Patrik Engellau (red)

Detta är en detaljerad instruktionsbok i hur kommuner kan införa ett system med skolpeng och föräldraval i grundskolan.