Den nya arbetsrätten – ett förslag

mou96_1Författare: Patrik Engellau

Arbetslivet ändrar karaktär. Den gamla industrikapitalismen ersätts av humankapitalismen, den nya kapitalism som följer parollen ”medarbetarna är vår främsta resurs”. Här är ett förslag till helt ny arbetsrätt, en arbetsrätt för den framväxande humankapitalismen snarare än den bortdöende industrikapitalismen.

Antal sidor: 88

Läs boken som PDF här.