Hälso- och sjukvård för 2000-talet

mou92_2Författare: G Rune Berggren, Patrik Engellau, Gunnar Grafström,
Lorentz Lyttkens och Bertil Persson.

Detta är ett förslag till en ny struktur för en offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Målet är en god sjukvård för alla medborgare.