Företagsamhetens förutsättningar

mou91_1Författare: G Rune Berggren (red)

Genom att ta ett helhetsgrepp på den svenska näringspolitiken visas i utredningen hur staten kan få produktionen och sysselsättningen att öka i Sverige, och hur staten samtidigt kan minska sina utgifter med ungefär 22 miljarder kronor.