Minska statsskulden – sälj tillgångar

mou90_1Författare: Ulf Aspenberg, G Rune Berggren, Lars-Erik Forsgårdh, Nils Lundgren, Karl-Henrik Pettersson, Sten Westerberg,
Olle Wästberg och Nils G Åsling

Genom att sälja ut statlig egendom för 200 miljarder kan Sverige betala av en tredjedel av statsskulden. De årliga statsskuldsräntorna minskar med 20 miljarder om året. Pengar som skall användas till att sänka skatterna.