HSF-modellen – patientmakt, kostnadeffektivitet i en ny sjukvårdsstruktur

mou94_1Författare: G Rune Berggren, Erik Björn-Rasmussen, Patrik Engellau, Bertil Persson och Lars Werkö

HSF-modellen redovisar systemet och detaljlösningarna i sjukvården. Vad sker med landstingen? Hur kontrolleras kvaliteteten? Hur gör medborgarna för att byta HSF? Vilka krav ska staten ställa på HSF? Detta är några av de frågor som belyses i utredningen.

Läs utredningen som PDF här.