En marknad för bostäder åt alla

mou90_3Författare: Knut Andersson, G Rune Berggren, Ulf Brunfelter, Kurt Månsson och Henry Tham

Bostadsbrist och bostadsköer är resultatet av att den svenska bostadspolitiken har lidit skeppsbrott. I utredningen visas på de åtgärder som måste vidtas för att bostadsmarknaden skall börja fungera igen.