Barnomsorg enligt kundvalsmodellen

mou93_1Författare: Patrik Engellau, Lisbeth Ericsson, Hans Nelson, Margareta Rosén, Marianne Synnemar och Monica Werenfels Röttorp

Kundvalsmodellen ger kommunen möjlighet att både spara pengar och öka kvaliteten. Föräldrarna väljer daghem och omsorgstid, politikerna abdikerar från beställarrollen, föräldraavgifter och kommunbidrag blir proportionella mot omsorgstiden för varje barn och daghemmen blir mer självständiga och konkurrerar.