Hur man säljer allmännyttehus

mou91_6Författare: Patrik Engellau (red)

Utredningen är en praktisk handbok för kommuner som vill sälja ut sina allmännyttiga bostadshus.