För Sverige – på tiden!

Allt fler har insett att folkhemmets tid är förbi.mou99_1
I en tid av allt snabbare förändringar håller inte de gamla lösningarna.
Sverige är som patienten som fått diagnos hundra gånger utan att ta medicin.
Vad Sverige behöver är inte ändlösa diskussioner utan ett konkret reformprogram som tar sikte på helheten.

Ett sådant program presenteras i denna skrift.

Läs texten i sin helhet här.

Antal sidor: 184