När folkhemmets barn blivit vuxna

moufbpeFörfattare: Patrik Engellau, Kristina Hansson och Anders Röttorp.

Folkhemmets barn har nu vuxit upp och det är dags att bygga ett nytt välfärdssystem. I denna skrift presenteras ett helt nytt bidragssystem som passar dagens och framtidens människor. Dagens överlastade bidragsapparat ersätts med sju bidrag plus en eller flera obligatoriska försäkringar.