En ny grundlag

mou88_1Författare: Ulf Brunfelter, Patrik Engellau, Gunnar Hökmark, Gustaf Petrén, Mats Svegfors och Carl-Johan Westholm.

Utredningen innehåller ett förslag till ny grundlag som syftar till att öka medborgarnas medverkan i det politiska beslutsfattandet. Den innehåller ny lagtext med kommentarer.

Läs rapporten på skärmen.