Sänkt skatt för en ny välfärd

mou91_2Författare: G Rune Berggren, Patrik Engellau och Anders Röttorp.

Boken visar hur skattetrycket kan sänkas från dagens 57 procent av BNP till 47 procent på tio år.
Dessutom beskrivs en fortsatt sänkning till EG- nivå på omkring 40 procent.