Tag Arkiv: offentlig upphandling

Kommunala bolag upphandlade olagligt för 60 miljoner

De två kommunalägda bolagen Vetlanda Energi och Teknik AB samt Nässjö Affärsverk AB upphandlar för närvarande tjänster för avfallsförbränning för drygt 60 miljoner kronor minst sex år fram i tiden. …

Kommunen bryter mot lagen genom att gynna eget bolag

Karlskrona kommun har köpt tjänster från det helägda kommunala bolaget Affärsverken Karlskrona AB om att ta om hand svårt förorenade jordmassor från den s.k. Gasverkstomten. Konkurrenskommissionen kritiserar nu kommunen i …

Bollnäs kommun bröt mot lagen vid köp av byggtjänster för 30 miljoner

Bollnäs kommun har beslutat låta uppföra ett kontorshotell för att sedan hyra ut lokalerna till Försäkringskassan.  Värdet på byggentreprenaden är omkring 30 miljoner kronor. Konkurrenskommissionen, en expertgrupp vid Den Nya …

Försäkringskassan tecknade olagligt avtal värt 20 miljoner

Försäkringskassan i Östersund har tecknat avtal med Bollnäs kommun om att hyra en ännu inte uppförd kontorshotells byggnad, för drygt 20 miljoner kronor i Bollnäs. Försäkrings­kassan kritiseras nu i en …

Fastighetsverket följer fortfarande inte lagen

Statens Fastighetsverk har vid upphandling av byggentreprenad brutit mot ett flertal av principerna för offentlig upphandling. Verket får nu i en utredning förnyad kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid …

Jämtkraft kritiseras för vilseledande upphandling

Det kommunala bolaget Jämtkraft AB kritiseras av Konkurrens­kommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, för att ha brutit mot lagen om offentlig upphandling. Konkurrenskommissionen konstaterar i en utredning att …

Sveaskogs lagbrott kan fälla Sverige i EG-domstolen

Det helstatliga bolaget Sveaskog Förvaltnings AB anser att det inte är skyldigt att följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, visar i en …

Kommunen gynnar eget bolag och struntar i upphandling

Karlskrona kommun har ingått ett avtal om att köpa tjänster för att ta om hand svårt förorenade jordmassor med det helägda kommunala bolaget Affärsverken Karlskrona AB. Konkurrenskommissionen kritiserar nu kommunen …

Partille tecknade olagligt avtal för 70 miljoner

Kommunala köp av tjänster från egna bolag skall följa reglerna om offentlig upphandling. Det har inte Partille kommun brytt sig om utan har under flera år köpt renhållningstjänster för över …

Dyrt renhållningsavtal för 100 miljoner olagligt

Lerums kommun har under flera år köpt renhållningstjänster utan att upphandla för över 100 miljoner kronor från det delägda bolaget Renova AB. Kommunen får nu kraftig kritik av Konkurrenskommissionen, en …